Filosofie werkt!

Twijfelt u nog wel eens?

OVERDENKWERK organiseert filosofische trainingen voor bestuurders, toezichthouders, managers en beleidsstrategen met als motto: “Durf te twijfelen!”. 

Filosofische training helpt u scherper en onafhankelijker te denken. U staat steviger in uw schoenen, omdat u uw eigen overtuigingen beter onderbouwt en beter in staat bent drogredenen van anderen te doorzien.

Bekijk het actuele aanbod:

Begrijp de wereld van nu door de ogen van grote filosofen. De najaarsreeks bestaat uit zeven denksessies waarin zeven verschillende vragen centraal staan
12 september t/m 12 december 2018
Veel vragen die in de meeste raden van commissarissen of managementteams met een zekere regelmaat opkomen lijken niet te beantwoorden. Daarom is het goed om soms verder, dieper, te gaan, en niet voor moeilijk vragen terug te deinzen. Dat kan met de filosofische methode.
Incompany
Elke organisatie heeft vaak mooie en goed gekozen kernwaarden. Toch blijkt vaak dat de toepassing van deze kernwaarden in de praktijk niet altijd even makkelijk is. Dat maakt het bijzonder boeiend om ze eens goed te doordenken. Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat gebeurd er als we ze in de praktijk zetten, welke dilemma's ontstaan er dan?
Incompany