Denktrainingen najaar 2019

Denktrainingen najaar 2019

Tijd en aandacht voor uw denken

We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.” 

-Albert Einstein-

We besteden doorgaans veel tijd en energie aan het onderhouden van uiterlijke en materiële zaken. Maar krijgt uw intellect, uw denkvermogen ook de tijd en aandacht die het verdient?

De verdiepende en interactieve reeks ‘Filosofische denktrainingen najaar 2019” helpen u een andere houding aan te nemen ten aanzien van de tijdsgeest en de waan van de dag.

U bent toegerust bent met een ruimer denkvermogen, dat u helpt onafhankelijker te oordelen, betere vragen te stellen en te focussen op de dingen die er werkelijk toe doen.

Vier denktrainingen met vier thema’s:

DENKTRAINING 1 – WAARHEID & TWIJFEL – Wat kan ik weten?  Donderdag 19 september & vrijdag 20 september

Een van de meest prangende thema’s van deze tijd is toch wel waarheid. Hoe weet ik nog van waar is en wat niet? Wanneer is er sprake van fake-news? Hoe kom ik tot een goed oordeel? Zijn er eigenlijk wel objectieve feiten of zijn er alleen interpretaties?

Vanuit twee verschillende denklijnen gaan we kijken naar waarheid: waarheid als onafhankelijk fenomeen en waarheid als constructie. We gaan aan de slag met een discoursanalyse en een oefening in het ontdekken van veelgemaakt drogredeneringen.

Donderdag 19 september 2019

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Twee denklijnen: de onafhankelijke waarheid  en de waarheid als wil
 • Aandacht voor onder andere Socrates, Plato, Hume, Nietzsche en Schopenhauer.
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Vrijdag 20 september 2019

 • 09:30 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 10:00 uur – Aan de slag: analyseer het discours van je eigen organisatie.
 • Aandacht voor Foucault en Derrida.
 • 12:30 uur – Lunch
 • 15:30 uur – Einde programma

DENKTRAINING 2 – PATHOS & LOGOSWat moet ik kiezen?  Dinsdag 15 oktober & woensdag 16 oktober

Stel je staat voor een belangrijke keuze in je werk of je leven: Kun je dan rationeel (logos) bepalen wat je zou moeten doen? Of moet je dat doen op basis van gevoel (pathos)? Is je empathische gevoel een goede gids voor je leven of is die als gids eigenlijk veel te grillig en partijdig?

De beroemde Britse filosoof David Hume poneerde de stelling dat de rede slechts in dienst staat van je passies of emoties. De rede kan je vertellen hoe je het beste je doelen kunt bereiken, maar niet welke doelen je na moeten streven. Dat we ten diepste gedreven worden door diepgewortelde empathische vermogens is iets wat bioloog Frans de Waal krachtig heeft laten zien. Dus we moeten handelen uit liefde, maar hoe doen we dat?

Toch zijn onze empathische vermogens grillig en partijdig. Is het niet beter om toch je verstand te gebruiken en de emoties even opzij te zetten?

Dinsdag 15 oktober 2019

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Twee denklijnen: pathos en logos
 • Aandacht voor onder andere Plato, Hume en Frankfurt.
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Woensdag 16 oktober 2019

 • 09:30 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 10:00 uur – Aan de slag: Aan de slag: Een utilistische calculatie
 • Aandacht voor Korsgaard, De Waal en Singer.
 • 12:30 uur – Lunch
 • 15:30 uur – Einde programma

DENKTRAINING 3 –  INTEGRITEIT & RECHTVAARDIGHEID – Wanneer handel ik goed?  Woensdag 6 november & donderdag 7 november

Mag je liegen? Wat is eerlijk delen? Mag er ongelijkheid zijn in de samenleving? Hoe bepalen we eigenlijk wat goede of rechtvaardige keuzes zijn? Kijken we dan naar de consequenties van de handeling of gaat het om de goede intentie?

Dagelijks moeten we beslissingen nemen over morele vraagstukken. We hebben allemaal goede intenties en intuïties over wat het goede is. Maar is intuïtie wel de beste leidraad of kun je ook op basis van rationele argumenten aantonen wat moreel juist is?

Tijdens de denktraining gaan we verschillende paradigma’s van integriteit en rechtvaardigheid doordenken. Aan de hand van concrete dilemma’s gaan we op zoek naar de balans tussen principes en pragmatisme.

Woensdag 6 november 2019

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Twee denklijnen: ethiek & integriteit vanuit plicht en vanuit deugd
 • Aandacht voor onder andere Aristoteles, Mill en Kant.
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Donderdag 7 november 2019

 • 09:30 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 10:00 uur – Aan de slag: Aan de slag: wat zijn rechtvaardige principes vanachter een “veil of ignorance”
 • Aandacht voor Locke, Nozick en Rawls.
 • 12:30 uur – Lunch
 • 15:30 uur – Einde

DENKTRAINING 4 – MACHT & LEGITIMITEIT – Wat is het verschil tussen macht & gezag?  Woensdag 4 december & donderdag 5 december

Wat is het verschil tussen macht en gezag? Is macht en gezag identiek aan elkaar of kan er tevens macht bestaan zonder gezag zoals de Franse denker Jean-Jacques Rousseau meende? En hoe ga je dan om met een dergelijke legitimiteitscrisis?

Ook voor bestuurders, beleidsstrategen en toezichthouders zijn governance, macht en ‘check and balances’ belangrijke thema’s geworden. Neem de lessen van grote denkers over macht mee en ontdek hoe het in de praktijk anders kan en moet.

Woensdag 4 december 2019

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Twee denklijnen: macht door resultaat en macht door proces
 • Aandacht voor onder andere Hobbes en Machiavelli
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Donderdag 5 december 2019

 • 09:30 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 10:00 uur – Aan de slag: hoe sluit je systeemwereld aan bij leefwereld?
 • Aandacht voor Rousseau en Habermas
 • 12:30 uur – Lunch
 • 15:30 uur – Einde programma

Doelgroep:

Professionals van overheden, maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven die op strategisch niveau opereren, zoals bestuurders, toezichthouders, managers en beleidsstrategen (bestuurssecretarissen of beleidsadviseurs, -medewerkers).

Locatie:

De trainingen vinden plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden. Deze goed bereikbare trainingsaccommodatie is sfeervol en ligt volop in het groen.

Het ISVW heeft een maatschappelijke opdracht, alle inkomsten uit het horecabedrijf komen volledig ten goede aan de filosofiebeoefening waarvoor de Internationale School voor Wijsbegeerte bijna 100 jaar geleden is opgericht. Het adres is: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden

Kosten:

 • De kosten voor losse trainingen (twee dagen) bedragen 895 euro (excl. btw) per training.
 • U kunt de hele reeks volgen voor een gereduceerd bedrag van 2950 euro (excl. btw).
 • Alle prijzen zijn inclusief drie gangen diner (dag 1), een lunchbuffet (dag 2) en trainingsmateriaal.
 • U kunt optioneel een hotelkamer inclusief ontbijt bijboeken voor 99 euro per nacht.

Inschrijving:

 • Inschrijven aparte denktrainingen mogelijk.
 • Tot 2 maanden voor aanvang van de training 100% gratis annuleren.
 • Facturatie na annuleringstermijn.

Door deelname aan de trainingen kunt u:

 • met een ruimere blik kijken naar de wereld om u heen.
 • onafhankelijker oordelen, zodat u loskomt van de tijdsgeest en de waan van de dag.
 • scherpere en betere vragen stellen, zodat u met de juiste kennis werkt.
 • zich beter focussen op wezenlijke vraagstukken, zodat u uw energie goed besteedt.

Certificering:

 

Alle sessies staan onder supervisie door een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd docent.

Data en tijden:

 • 19 & 20 september 2019
 • 15 & 16 oktober 2019
 • 6 & 7 november 2019
 • 4 & 5 december 2019
Dag 1 is van13:00 -19:30 uur.
Dag 2 is van 9:30 -15:30 uur.

Trainers:

De trainingsreeks wordt georganiseerd door OVERDENKWERK in samenwerking met wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. Een beschrijving van de trainers vindt u hier.

Deelnemers:

De trainingen gaan door wanneer er minimaal 8 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 16. 

Voorkennis:

Bent u al langer geïnteresseerd in filosofie en wilt u zich hier graag eens in verdiepen, dan heeft u de juiste motivatie. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting:

De studiebelasting is 1-2 uur voorbereiding per denktraining. De netto studietijd is 10 uren per denktraining.

Studiemateriaal:

Voorafgaand aan elke denksessie worden teksten en andere relevante media beschikbaar gesteld.

Voorwaarden:

Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden van OVERDENKWERK van toepassing.