Filosofisch kernwaardenonderzoek

Filosofisch kernwaarden onderzoek

Het concreet doordenken van de kernwaarden van uw organisatie

Elke organisatie heeft vaak mooie en krachtige kernwaarden geformuleerd. Vaak zijn ze goed gekozen en passen ze bij de identiteit van de organisatie. Maar zijn ze ook werkbaar?

Vaak blijkt dat de toepassing van dit soort begrippen in de praktijk niet altijd even makkelijk is. Bovendien lijkt er meestal ook een soort spanning te zitten tussen de verschillende kernwaarden. Dat maakt het bijzonder boeiend om ze eens goed te doordenken. Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat gebeurd er als we ze in de praktijk zetten, welke dilemma’s ontstaan er dan?

Programma op maat:

Wat wij kunnen bieden is een programma waarbij een breed gezelschap “betrokkenen” van filosofisch gaan nadenken over de betekenis, de grenzen en de toepassing van uw kernwaarden. Om dit te bereiken gaan we concrete praktijkdilemma’s bespreken en proberen we ze te verbinden met de kernwaarden van uw organisatie.

Wie zijn de betrokkenen? We kunnen daarbij denken aan het managementteam, de RvC leden, maar ook eventueel andere geïnteresseerde medewerkers of zelfs externe belanghebbenden. Een gezelschap van 10-12 personen werkt over het algemeen uitstekend.

Doelgroep:

MT, RvC, belanghebbenden en medewerkers van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden.

Vrijblijvend gesprek?

Aanhef

Voornaam

Achternaam

Organisatie

Functie

Uw email

Uw mobiele nummer

Uw vraag?

Resultaten:

  • Deelnemers doordenken de kernwaarden van hun organisatie, waardoor de woorden en begrippen meer concrete betekenis en inhoud gaan krijgen
  • Deelnemers zijn in staat om in een concrete casus vanuit de kernwaarden van hun organisatie te handelen.
  • Deelnemers ontwikkelen de capaciteit tot onafhankelijker en scherper denken en leren buiten bestaande kaders te denken.

Filosofische methodieken:

Tot de filosofische methode behoren:

Wat kunnen we wel/niet weten? Hoe zeker kunnen we van iets zijn? Hoe ga je met onzekerheden om? In deze sessie slijpen we het denken, om een dieper inzicht te krijgen in onzekerheden en risico’s, om er beter mee om te kunnen gaan.

De ideeën en opvattingen van de ander respecteren en tegelijkertijd kritisch toetsen. 

Kies je voor principes of voor pragmatisme? Gaat het om het resultaat of zijn er moreel absolute grenzen? Wat is het doel dat de middelen heiligt? Hoe ver ga je daarin? Waar liggen je absolute grenzen?

Wat is het om autonoom en dus verantwoordelijk te zijn? Als individu en als groep? Kun je iemand bekritiseren vanuit het respect voor zijn/haar autonomie? Op zoek naar vertrouwen in elkaar en een kritische houding naar elkaar vanuit respect voor zijn/haar autonomie.

Wanneer ben ik een goed toezichthouder? Wat is een goed bestuurder? De oude methode van de deugdethiek is een verfrissende kijk op het vakmanschap. Wanneer handel je als toezichthouder/bestuurder wijs, moedig, beheerst en rechtvaardig?

Certificering:

Alle sessies staan onder supervisie door een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd docent.