Filosofische zelfevaluatie

Filosofische zelfevaluatie

Wij gaan verder en dieper en deinzen niet terug voor moeilijke vragen

Zien wij wel alle risico’s waar we als bedrijf mee te maken kunnen krijgen? Hebben we misschien te veel respect voor ieders expertise in onze RvC? En vertrouwen we niet te weinig of juist veel op de directie?

Vragen die in de meeste raden van commissarissen met een zekere regelmaat opkomen. En al snel terzijde worden gelegd. Reden: ze lijken niet te beantwoorden.

Toch is het goed minstens een keer in de paar jaren verder, dieper, te gaan, en niet voor moeilijk vragen terug te deinzen.

Dat kan met de filosofische methode. 

Een filosofische zelfevaluatie:

Een filosofische zelfevaluatie bestaat uit vier fases.

Fase 1 – De inventariserende fase

Met behulp van een checklist geeft elk lid van de raad aan welke concrete onderwerpen volgens hem/haar dit jaar in de zelfevaluatie besproken moeten worden.

Fase 2 – De bespreking

We bespreken die vragen plenair. En inventariseren daarbij de dieper liggende vragen die moeilijk te beantwoorden zijn.

Fase 3 – De filosofische fase

Deze fase vormt het hart van de filosofische zelfevaluatie. We gaan plenair in gesprek over de geagendeerde vraagstukken aan de hand van de op maat gesneden filosofische methode.

Fase 4 – De concluderende fase

Wat zijn onze conclusies? Wat zijn we anders gaan zien? Wat gaan we voortaan anders doen?

Veelgehoorde lastige vragen:

  • Hebben we misschien blinde vlekken?
  • We weten niet wat we niet weten?
  • Lukt het ons wel om goed met moeilijk meetbare kritische succesfactoren om te gaan?
  • Vertrouwen we niet te weinig op de directie ondanks haar gebleken goede prestaties?
  • Of juist te véél door de goede prestaties tot nu toe?
  • Zijn we om plezierige relaties te behouden niet te weinig kritisch en vasthoudend? 

Doelgroep:

Raden van commissarissen/toezicht of managementteams van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden.

Begeleiders:

Frank Geene
“Sterke bestuurders zijn kwetsbaar”


 
Jeroen Flipse
“Twijfel is het begin van nieuw denken”
 

Een biografie van de begeleiders vindt u hier.

Voordelen:

  • U voert met elkaar een grondige en degelijke zelfevaluatie uit
  • U gaat dieper en verder dan een doorsnee zelfevaluatie
  • U gaat eindelijk werken aan de echt lastige vragen
  • U krijgt handvatten om met elkaar dit goede gesprek te blijven voeren

Vrijblijvend gesprek?

Aanhef

Voornaam

Achternaam

Organisatie

Functie

Uw email

Uw mobiele nummer

Uw vraag?

Filosofische methodieken:

Tot de filosofische methode behoren:

Wat kunnen we wel/niet weten? Hoe zeker kunnen we van iets zijn? Hoe ga je met onzekerheden om? In deze sessie slijpen we het denken, om een dieper inzicht te krijgen in onzekerheden en risico’s, om er beter mee om te kunnen gaan.

De ideeën en opvattingen van de ander respecteren en tegelijkertijd kritisch toetsen. 

Kies je voor principes of voor pragmatisme? Gaat het om het resultaat of zijn er moreel absolute grenzen? Wat is het doel dat de middelen heiligt? Hoe ver ga je daarin? Waar liggen je absolute grenzen?

Wat is het om autonoom en dus verantwoordelijk te zijn? Als individu en als groep? Kun je iemand bekritiseren vanuit het respect voor zijn/haar autonomie? Op zoek naar vertrouwen in elkaar en een kritische houding naar elkaar vanuit respect voor zijn/haar autonomie.

Wanneer ben ik een goed toezichthouder? Wat is een goed bestuurder? De oude methode van de deugdethiek is een verfrissende kijk op het vakmanschap. Wanneer handel je als toezichthouder/bestuurder wijs, moedig, beheerst en rechtvaardig?

Certificering:

Alle sessies staan onder supervisie door een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd docent.