Filosofische najaarsreeks voor bestuurders, managers en beleidsstrategen 2020

Verruim uw denken

“Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.”

Steve Jobs (1955-2011)

Verruim uw denken

U bent goed in uw vak. U heeft een manier van werken en denken gevonden dat u echt succes brengt. Mooi, maar let op! Dit is ook het moment waarop vastgeroeste denkpatronen zich ontwikkelen die een belemmering gaan vormen voor nieuwe oplossingen voor toekomstige problemen.

Werken aan het verruimen van uw denken is van vitaal belang voor de kwaliteit van beslissingen in uw werk en in uw leven. Tijdens de verdiepende en interactieve filosofische najaarsreeks voor bestuurders, managers en beleidsstrategen werkt u aan een ruimer denkvermogen, dat u helpt onafhankelijker te oordelen, effectiever en bewuster te handelen en uw keuzes beter te onderbouwen vanuit verschillende filosofische perspectieven.
 

Kom even helemaal los van de dagelijkse dynamiek en verrijk uw denken onder het genot van de gastronomie van het heerlijke landgoed ISVW.

Vier denktrainingen met vier thema’s:

DENKTRAINING 1 | Kennis, Taal en Betekenis – Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?

DENKTRAINING 2 | Vrijheid, Autonomie en Verantwoordelijkheid – Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?

DENKTRAINING 3 | Pathos, Logos en Ethos – Hoe vergoot ik mijn impact op anderen? 

DENKTRAINING 4 | Macht, Gezag en Legitimiteit – Hoeveel macht geniet ik en wanneer mag ik het inzetten?

Leerdoelen van deze trainingsreeks:

 • U kent verschillende filosofische perspectieven en dat geeft u een ruimere blik op de wereld om u heen.
 • U kunt scherpere en betere vragen stellen en onafhankelijker oordelen;
 • U kunt effectiever en bewuster handelen en uw keuzes beter onderbouwen vanuit verschillende filosofische perspectieven;

Doelgroep: Bestuurders, managers of beleidsstrategen van overheden, maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven. Of andere professionals die op strategisch niveau opereren, zoals toezichthouders, bestuurssecretarissen of beleidsadviseurs, -medewerkers).

Corona informatie: U kunt zich zonder risico inschrijven voor een training/leergang van OVERDENKWERK. Wanneer trainingen/denksessies niet door kunnen gaan zullen ze worden verplaatst. Wanneer dit u niet schikt, is kosteloze annulering ook gewoon mogelijk.  

Hygiëne maatregelen: Wij zullen ervoor zorgen dat de groepsgrootte de op dat moment geldende criteria niet zullen overstijgen. En uiteraard zullen we rekening houden met in de branche geldende hygiëne normen i.v.m. het Corona virus.

Permanente educatie: OVERDENKWERK voldoet aan alle eisen van het NRTO-Keurmerk en is hiermee geaccrediteerd als instelling voor permanente educatie. De leergang levert bestuurders en commissarissen van woningcorporaties 40 PE punten op.

KNB: De filosofische najaarsreeks is ook geaccrediteerd door de KNB. Notarissen ontvangen bij deelname 40 PE Punten.

Schoolleidersregister PO: De Leergang Filosofie en Leiderschap is gecertificeerd en opgenomen in het professionaliseringsaanbod van het schoolleidersregister PO, zodat schoolleiders deze kunnen selecteren t.b.v. het afronden van het professionaliseringsthema ‘leiding geven aan verandering’.

Certificering: OVERDENKWERK is gecertificeerd en geregistreerd en het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Nu inschrijven >>

“Ik promoot normaal niet snel een cursus of training, maar filosofische denktraining van OVERDENKWERK heb
ik als heel waardevol ervaren. Want zeg nou eerlijk; hoe vaak sta jij als bestuurder echt stil bij thema’s als macht, ethiek en legitimiteit? En heb je ruimte om open en vrij vanuit je eigen casuïstiek hierop te bespiegelen? Als je dit herkent dan is de denktraining een absolute aanrader.”

Jaap Huibers – Directeur Bestuurder Rentree

Als leidinggevende nam ik door de hoeveelheid dagelijkse werk te weinig tijd voor reflectie. Door de sessies bij Overdenkwerk heb ik meer denkkracht gekregen, waardoor ik bewuster stil sta bij zaken die er toe doen.”

Nancy de Graaff – Directeur-bestuurder De Hoeve

De Filosofische Najaarsreeks 2020 bestaat dit jaar uit vier tweedaagse denktrainingen:

Filosofische denktraining 1 – Kennis, taal en betekenis

dinsdag 29 september en woensdag 30 september 2020

Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?

Bestuurders, managers en strategen moeten tot gemeenschappelijke oordelen en gedeelde kennis zien te komen. Alleen hierdoor is het mogelijk een gemeenschappelijke toekomst vorm te geven. We moeten echter erkennen dat we in deze oordeelsvorming afhankelijk van elkaar zijn.

De verbindende factor hierbij is taal. In deze denktraining gaan we aan de slag met een discoursanalyse, waarbij we mondelinge, schriftelijke en andere taaluitingen onderzoeken op hun (politieke) lading. We gaan onze eigen teksten analyseren om ons bewust te worden van de  impliciete betekenis die er achter de vaak zo onschuldig ogende teksten schuil gaat.

Dag 1: Dinsdag 29 september 2020

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Kunnen we waarden van feiten onderscheiden?
 • Aandacht voor onder andere Socrates, Plato, Hume en Wittgenstein.
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met gezamenlijk diner

Dag 2: Woensdag 30 september 2020

 • 9:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 9:30 uur – Aan de slag: analyseer het discours van je eigen organisatie.
 • Aandacht voor Foucault en Derrida.
 • 12:00 uur – Lunchbuffet
 • 14:30 uur – Afsluiting denktraining

Filosofische denktraining 2 – Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid

dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020

Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?

In elke organisatie zit het spanningsveld tussen de vrijheid geven aan professionals om naar eigen inzicht te handelen én de verantwoordelijkheid te nemen wanneer de situatie erom vraagt. Het roept de vraag op wat vrijheid eigenlijk is? Welke vormen van vrijheid zijn te onderscheiden? En wat is de samenhang tussen vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid?

Aan de hand van deze vragen gaan we filosoferen over positieve vrijheid en negatieve vrijheid, naar een onderscheid van Isaiah Berlin. We gaan kijken hoe de Stoïcijnen omgingen met het lot van een volledig gedetermineerde wereld. En ook is het goed om ook eens kennis te maken met de centrale waarde in het taoïsme: “Wu Wei”, oftewel “doen door niet te doen”.

Dag 1: Dinsdag 20 oktober 2020

 • 13:00 uur Inloop met koffie/thee en cake
 • 13:30 uur Introductie
 • 15:00 uur Vrijheid: acceptatie of verwerping? De Stoïcijnen & Jean-Paul Sartre
 • 17:00 uur Warme snack
 • 17:30 uur Twee vormen van vrijheid: Mill & Rousseau
 • 19:30 uur Afsluiting met gezamenlijk diner.
Dag 2: Woensdag 21 oktober 2020
 
 • 9:00 uur Inloop met koffie/thee en cake
 • 9:30 uur Introductie
 • 10:00 uur Aan de slag: wanneer vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen
 • 12:00 uur Lunchbuffet
 • 13:00 uur “Wu Wei” – “doen door niet te doen”
 • 14:30 uur Afsluiting denktraining

Filosofische denktraining 3 – Pathos, logos en ethos

dinsdag 17 november en woensdag 18 november 2020

Hoe vergroot ik mijn impact op anderen?
 

Om een boodschap op een goede en krachtige manier over te brengen zijn de Aristotelische concepten van ethos, pathos en logos zeer waardevol en toepasbaar. Een sleutel tot sterk overtuigend schrijven en spreken is het vermogen om de retoriek van andere argumenten te ontleden, te valideren of te ontkrachten.

Tijdens deze denktraining gaan we de drie retorische concepten onderzoeken en toepassen. Onder andere door te werken aan integriteit en geloofwaardigheid (ethos), logica en helderheid (logos) en de verbinding met de ander (pathos). Vergroot aan de hand van deze antieke wijsheid uw impact op anderen.

Dinsdag 17 november 2020
 
 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Introductie in de concepten pathos, logos en ethos
 • Aandacht voor onder andere Aristoteles, Frankfurt en Macintyre
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Woensdag 18 november 2020

 • 09:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 09:30 uur – Aan de slag: schrijven en spreken vanuit pathos, logos en ethos
 • 12:00 uur – Lunch
 • 14:30 uur – Einde programma

Filosofische denktraining 4 – Macht, gezag en legitimiteit

dinsdag 8 december en woensdag 9 december 2020

Welke macht geniet ik en wanneer mag ik het inzetten?

Macht kan worden gezien als gevaarlijk en bedreigend, maar ook als productief en bevrijdend. Het hangt af van uw mensbeeld. Wat is het verschil tussen macht en gezag? Is macht en gezag identiek aan elkaar of kan er tevens macht bestaan zonder gezag zoals de Franse denker Jean-Jacques Rousseau meende?

Ook voor bestuurders, beleidsstrategen en toezichthouders zijn governance, macht en ‘check and balances’ belangrijke thema’s geworden. Neem de lessen van grote denkers over macht mee en ontdek welke macht u geniet en op welke manier u die macht in kunt zetten om het goede te realiseren.

Dinsdag 8 december 2020

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Twee denklijnen: macht door resultaat en macht door proces
 • Aandacht voor onder andere Hobbes en Machiavelli
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met drie gangen diner

Woensdag 9 december 2020

 • 09:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 09:30 uur – Aan de slag: hoe sluit je systeemwereld aan bij leefwereld?
 • Aandacht voor Rousseau en Habermas
 • 12:30 uur – Lunch
 • 15:30 uur – Einde programma

De Filosofische Najaarsreeks 2020 vindt plaats op:

 • DENKTRAINING 1 – dinsdag 29 september en woensdag 30 september 2020*
 • DENKTRAINING 2 – dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020*
 • DENKTRAINING  3 – dinsdag 17 november en woensdag 18 november 2020*
 • DENKTRAINING  4 –  dinsdag 8 december en woensdag 9 december 2020*
*Dag 1 is van 13:00 -19:30 uur, dag 2 is van 9:00 -14:30 uur.
 

Elke denktraining gaat door wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 15. 

Locatie
De trainingen van OVERDENKWERK vinden plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden.

Duur: 4 tweedaagse trainingen. Dag 1 van 13:00 tot 19.30 uur, aansluitend diner. Dag 2 van 9:00 tot 14:30 uur, inclusief lunchbuffet.

Studieduur en -belasting
De studiebelasting is 3-4 uur voorbereiding per sessie. De netto studietijd is 11 uren per denktraining. In totaal kent de najaarsreeks, inclusief voorbereiding, een studiebelasting van circa 60 uur.

Voorkennis
Bent u al langer geïnteresseerd in filosofie en wilt u zich hier graag eens in verdiepen, dan heeft u de juiste motivatie. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Het werk- en denkniveau is HBO.

Kosten
U kunt de hele najaarsreeks volgen voor een gereduceerd bedrag van 2950 euro. Inschrijven voor aparte denktrainingen is ook mogelijk. De kosten voor een losse denktraining bedraagt 875 euro.

 • Prijzen zijn vrijgesteld van btw.
 • Alle prijzen zijn inclusief drie gangen diner (dag 1), een lunchbuffet (dag 2) en trainingsmateriaal.
 • Inschrijven voor aparte denktrainingen is mogelijk.
 • U kunt optioneel een hotelkamer inclusief ontbijt bijboeken voor 99 euro per nacht.
 • Tot 2 maanden voor aanvang van de training 100% gratis annuleren.
 • Facturatie na annuleringstermijn.

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een tastbaar bewijs van verdieping en verbreding van uw kennis.
 • Inspirerend en interactief onderwijs van hoog niveau, met professionals uit uw vakgebied.
 • Werken aan verdieping met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Fiscale aftrekstudiekosten
Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van de opleiding.

Studiemateriaal
Voorafgaand aan elke module worden teksten en andere relevante media beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden van OVERDENKWERK van toepassing.

Docenten

Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Als hoofddocent aan deze leergang zijn verbonden onder anderen:

dr. C. van Montfort

Cor van Montfort (dr.) is lid van de Onderwijsraad en als senioronderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij als research fellow verbonden aan Tilburg University. Hij heeft ruime ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en in het geven van trainingen en masterclasses voor bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein (o.a. voor Tias School for business and society, Nyenrode en het Zijlstra-instituut van de VU).

dr. B. Hendrikx

Bas Hendrikx heeft ruime ervaring met het doceren van  wetenschapsfilosofische thema’s.  Hij is onderzoeker, wetenschapper en projectontwikkelaar innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de diffusie van sociale innovaties, o.a. in het veld van duurzame energie, grassroots ruimtelijke ordening, en Slow Food en heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderwijs binnen het veld van de Ruimtelijke Wetenschappen. 

drs. J. Flipse

Jeroen Flipse (drs.) is filosoof, trainer en initiatiefnemer van OVERDENKWERK. Als filosoof is hij bewapend met de gedachten van een breed scala aan filosofen, waaronder Socrates, Plato, Aristoteles, Epicures, Hume, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre en Frankfurt. Hij heeft bijdrages geleverd aan het ISVW (Internationaal Instituut voor de Wijsbegeerte), de BlomBerg Society  en het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).

drs. R. Janssens

Rob Janssens (drs.) studeerde politieke en sociale filosofie. Deze achtergrond helpt hem om concrete vraagstukken van publieke organisaties op een andere manier te bekijken. De communicatieve theorie van Jürgen Habermas en de machts- en disciplineringstheorie van Michel Foucault zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. De kracht van Rob Janssens is dat hij goed de verbinding weet aan te brengen tussen de concrete werkelijkheid en abstracte beschouwingen daarover.

Een uitgebreide beschrijving van de trainers vindt u hier.

“De trainers van OVERDENKWERK slagen er uitstekend in om actuele vraagstukken te verbinden met ter zake doende filosofische inzichten. Zij gaan daarover op een stimulerende manier met je in gesprek en dat leert je om vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen werkelijkheid te kijken.”

Wim Sterkenburg – Voormalig directeur-bestuurder Woonstede

FILOSOFISCHE NAJAARSREEKS 2020         Nu inschrijven >>

29 september t/m 9 december 2020                                               Optie nemen
DENKTRAINING 1 – dinsdag 29 september en woensdag 30 september 2020*

DENKTRAINING 2 – dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020*

DENKTRAINING  3 – dinsdag 17 november en woensdag 18 november 2020*

DENKTRAINING  4 –  dinsdag 8 december en woensdag 9 december 2020*

*Dag 1 is van 13:00 -19:30 uur, dag 2 is van 9:00 -14:30 uur.

“De filosofische sessies bieden een echt onderscheidende impuls aan je denken als toezichthouder en bestuurder. Ze hebben mijn kijk en gedachten verrijkt. De verschillende filosofische perspectieven verbreden mijn oriëntatie en uiteindelijke oordeelsvorming.”

Maudy Hylkema –RvT Kinderopvang Het Steigertje/ Stichting MEE Plus en districtsdirecteur Careyn

Meer informatie?

Vraag met een klik op de knop een brochure aan.

Uw naam

Uw email

Liever telefonisch contact?

We helpen u graag. Vul hier uw naam en telefoonnummer in zodat wij u terug kunnen bellen!
 

Uw naam

Uw telefoonnummer

Of bel ons via 085 303 56 35.