Voorjaarsreeks voor toezichthouders 2020

Versterkt uw denken als toezichthouder

De filosofische voorjaarsreeks voor commissarissen en toezichthouders 2020 bestaat uit een inspirerende reeks denksessies en helpt u meer grip te krijgen op de dynamiek van uw werkveld. U wordt geprikkeld door de waan van de dag heen te kijken en vastgeroeste denkpatronen los te laten.

Samen met collega’s gaat u de diepte aan de hand van wezenlijke vragen in uw werk en in uw leven. U scherpt uw denken hiermee verder aan en krijgt een ruimere blik op uw werkveld als toezichthouder.

Kom even helemaal los van de dagelijkse dynamiek en verrijk uw denken onder het genot van de gastronomie van het heerlijke landgoed ISVW.

De Filosofische Voorjaarsreeks 2020: Een dubbel tweeluik

De voorjaarsreeks 2020 voor commissarissen en toezichthouders bestaat dit jaar uit een dubbel tweeluik:

 • TWEELUIK 1 | Kennis, taal en betekenis:  Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?
 • TWEELUIK 2 | Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid: Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?

Leerdoelen van deze trainingsreeks:

 • U scherpt uw denken als toezichthouder verder aan
 • U kunt effectiever en bewuster handelen en uw keuzes beter te onderbouwen vanuit verschillende filosofische perspectieven
 • U krijgt een ruimere blik op de dynamiek van uw werkveld

Doelgroep: We verwelkomen zowel toezichthouders/commissarissen uit de (semi-)publieke als private sector.

Corona informatie: U kunt zich zonder risico inschrijven voor een training/leergang van OVERDENKWERK. Wanneer trainingen/denksessies niet door kunnen gaan zullen ze worden verplaatst. Wanneer dit u niet schikt, is kosteloze annulering ook gewoon mogelijk.  

Hygiëne maatregelen: Wij zullen ervoor zorgen dat de groepsgrootte de op dat moment geldende criteria niet zullen overstijgen. En uiteraard zullen we rekening houden met in de branche geldende hygiëne normen i.v.m. het Corona virus.

Permanente educatie: OVERDENKWERK is geaccrediteerd als instelling voor permanente educatie. De trainingsreeks levert toezichthouders en commissarissen van woningcorporaties 20 PE punten op.

Certificering: OVERDENKWERK is gecertificeerd en geregistreerd en het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Nu inschrijven

“Van alle cursussen die ik als commissaris heb gevolgd vond ik deze het meest bijdragen aan het beter vervullen van de functie. Ik ben tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om zaken van verschillende kanten te bekijken en vragentekens te plaatsen bij gebruikelijke aannames..”

Kristien Baartmans – commissaris Volkshuisvesting Arnhem

De voorjaarsreeks 2020 voor commissarissen en toezichthouders bestaat dit jaar uit een dubbel tweeluik.

Filosofisch tweeluik 1 – Kennis, taal en betekenis

maandag 14 september & dinsdag 15 september 2020 (nieuwe datum ivm Corona)

Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?

Voor een toezichthouder is betrouwbare kennis van groot belang. Maar wanneer is kennis betrouwbaar? Bestaan er eigenlijk wel objectieve feiten? Of krijgt kennis pas betekenis vanuit het menselijk perspectief?

Toezichthouders en bestuurders moeten tot gemeenschappelijke oordelen en gedeelde kennis zien te komen. Alleen hierdoor is het mogelijk een gemeenschappelijke toekomst vorm te geven. We moeten echter erkennen dat we in deze oordeelsvorming afhankelijk van elkaar zijn.

De verbindende factor hierbij is taal. In dit tweeluik gaan we aan de slag met een discoursanalyse, waarbij we mondelinge, schriftelijke en andere taaluitingen onderzoeken op hun (politieke) lading. We gaan onze eigen teksten analyseren om ons bewust te worden van de  impliciete betekenis die er achter de vaak zo onschuldig ogende teksten schuil gaat.

Dag 1: Maandag 14 september 2020 (nieuwe datum)

 • 13:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 13:30 uur – Introductie en kennismaking
 • 15:00 uur – Kunnen we waarden van feiten onderscheiden?
 • Aandacht voor onder andere Socrates, Plato, Hume en Wittgenstein.
 • 17:00 uur – Warme snack
 • 19:30 uur – Afsluiting dag met gezamenlijk diner

Dag 2: Dinsdag 15 september 2020 (nieuwe datum)

 • 9:00 uur – Inloop met koffie/thee, cake
 • 9:30 uur – Aan de slag: analyseer het discours van je eigen organisatie.
 • Aandacht voor Foucault en Derrida.
 • 12:00 uur – Lunch
 • 13:30 uur – Hoe komen we tot een gezamenlijk oordeel?

Filosofisch tweeluik 2 – Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid

woensdag 10 juni & woensdag 1 juli 2020

Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?

Uw werk als toezichthouder bevindt zich in het spanningsveld tussen de vrijheid geven aan het bestuur om naar eigen inzicht te handelen én de verantwoordelijkheid te nemen wanneer de situatie erom vraagt. Het roept de vraag op wat vrijheid eigenlijk is? Welke vormen van vrijheid zijn te onderscheiden? En wat is de samenhang tussen vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid?

Aan de hand van deze vragen gaan we filosoferen over positieve vrijheid en negatieve vrijheid, naar een onderscheid van Isaiah Berlin. We gaan kijken hoe de Stoïcijnen omgingen met het lot van een volledig gedetermineerde wereld. En we bespreken Jean Paul Satre’s existentialisme: “Je bent wat je kiest.”

Tot slot is het voor een toezichthouder goed om ook eens kennis te maken met de centrale waarde in het taoïsme: “Wu Wei”, oftewel “doen door niet te doen”. Hoe kan een toezichthouder verantwoordelijkheid nemen door juist niet te doen?

Dag 1: Woensdag 10 juni 2020

 • 13:00 uur Inloop met koffie/thee en cake
 • 13:30 uur Introductie
 • 15:00 uur Vrijheid: acceptatie of verwerping? De Stoïcijnen & Jean-Paul Sartre
 • 17:00 uur Warme snack
 • 17:30 uur Twee vormen van vrijheid: Mill & Rousseau
 • 19:30 uur Afsluiting met gezamenlijk diner.
Dag 2: Woensdag 1 juli 2020
 
 • 13:00 uur Inloop met koffie/thee en cake
 • 13:30 uur Introductie
 • 15:00 uur Aan de slag: wanneer vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen
 • 17:00 uur Warme snack
 • 17:30 uur “Wu Wei” – “doen door niet te doen”
 • 19:30 uur Afsluiting met gezamenlijk diner


“Ik promoot normaal niet snel een cursus of training, maar filosofische denktraining van OVERDENKWERK heb ik als heel waardevol ervaren. Want zeg nou eerlijk; hoe vaak sta jij als bestuurder echt stil bij thema’s als macht, ethiek en legitimiteit? En heb je ruimte om open en vrij vanuit je eigen casuïstiek hierop te bespiegelen? Als je dit herkent dan is de denktraining een absolute aanrader.”

Jaap Huibers – Directeur Bestuurder Rentree

De voorjaarsreeks voor toezichthouders vindt plaats op:

 • Filosofische tweeluik 1 – Maandag 14 september & dinsdag 15 september 2020*
 • Filosofische tweeluik 2 – Woensdag 10 juni & woensdag 1 juli 2020

* Nieuwe datum ivm Corona.

Elke tweeluik gaat door wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 12. 

Locatie
De trainingen van OVERDENKWERK vinden plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden.

Duur: 2 x 2 denksessies van 6 uur.

Studieduur en -belasting
De studiebelasting is 1-2 uur voorbereiding per sessie. De netto studietijd is 10 uren per tweeluik. In totaal kent de voorjaarsreeks, inclusief voorbereiding, een studiebelasting van circa 26 uur.

Voorkennis
Bent u al langer geïnteresseerd in filosofie en wilt u zich hier graag eens in verdiepen, dan heeft u de juiste motivatie. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Het werk- en denkniveau is HBO.

Kosten
U kunt de hele voorjaarsreeks volgen voor een gereduceerd bedrag van 1395 euro (excl. btw). Inschrijven voor een aparte tweeluik is ook mogelijk. De kosten voor een tweeluik bedraagt 875 euro (excl. btw). Alle prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal en diner met wijn.

 • Tot 2 maanden voor aanvang van de training 100% gratis annuleren.
 • Facturatie na annuleringstermijn.

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een tastbaar bewijs van verdieping en verbreding van uw kennis.
 • Inspirerend en interactief onderwijs van hoog niveau, met professionals uit uw vakgebied.
 • Werken aan verdieping met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Fiscale aftrekstudiekosten
Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van de opleiding.

Studiemateriaal
Voorafgaand aan elke module worden teksten en andere relevante media beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden van OVERDENKWERK van toepassing.

Docenten

Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

Als hoofddocent aan deze leergang zijn verbonden onder anderen:

dr. B. Hendrikx

Bas Hendrikx heeft ruime ervaring met het doceren van  wetenschapsfilosofische thema’s.  Hij is onderzoeker, wetenschapper en projectontwikkelaar innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de diffusie van sociale innovaties, o.a. in het veld van duurzame energie, grassroots ruimtelijke ordening, en Slow Food en heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderwijs binnen het veld van de Ruimtelijke Wetenschappen. 

drs. J. Flipse

Jeroen Flipse (drs.) is filosoof, trainer en initiatiefnemer van OVERDENKWERK. Hij heeft bijdrages geleverd aan het ISVW (Internationaal Instituut voor de Wijsbegeerte), de BlomBerg Society  en het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren). Hij heeft titels behaald in de wijsbegeerte en managementwetenschappen.

drs. R. Janssens

Rob Janssens (drs.) studeerde politieke en sociale filosofie. Deze achtergrond helpt hem om concrete vraagstukken van publieke organisaties op een andere manier te bekijken. De communicatieve theorie van Jürgen Habermas en de machts- en disciplineringstheorie van Michel Foucault zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. De kracht van Rob Janssens is dat hij goed de verbinding weet aan te brengen tussen de concrete werkelijkheid en abstracte beschouwingen daarover.

Een uitgebreide beschrijving van de trainers vindt u hier.

“De trainers van OVERDENKWERK slagen er uitstekend in om actuele vraagstukken te verbinden met ter zake doende filosofische inzichten. Zij gaan daarover op een stimulerende manier met je in gesprek en dat leert je om vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen werkelijkheid te kijken.”

Wim Sterkenburg – Voormalig directeur-bestuurder Woonstede

Filosofische tweeluik 1 – Kennis, taal en betekenis 

Maandag 14 september & dinsdag 15 september 2020 (nieuwe datum)
Optie nemen Nu inschrijven

* Dag 1 is van 13:00 tot 19.30 uur, aansluitend diner. Dag 2 van 9:00 tot 14:30 uur inclusief lunchbuffet.

Filosofische tweeluik 2 – Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid

Woensdag 10 juni & woensdag 1 juli 2020*
Optie nemen Nu inschrijven

* Alle sessies zijn van 13:00 tot 19.30 uur, aansluitend diner.

“De filosofische sessies bieden een echt onderscheidende impuls aan je denken als toezichthouder en bestuurder. Ze hebben mijn kijk en gedachten verrijkt. De verschillende filosofische perspectieven verbreden mijn oriëntatie en uiteindelijke oordeelsvorming.”

Maudy Hylkema –RvT Kinderopvang Het Steigertje/ Stichting MEE Plus en districtsdirecteur Careyn

“Als leidinggevende nam ik door de hoeveelheid dagelijkse werk te weinig tijd voor reflectie. Door de sessies bij Overdenkwerk heb ik meer denkkracht gekregen, waardoor ik bewuster stil sta bij zaken die er toe doen.”

Nancy de Graaff – Directeur-bestuurder De Hoeve

Meer informatie?

Vraag met een klik op de knop een brochure aan.

Uw naam

Uw email

Liever telefonisch contact?

We helpen u graag. Vul hier uw naam en telefoonnummer in zodat wij u terug kunnen bellen!
 

Uw naam

Uw telefoonnummer

Of bel ons via 085 303 56 35.