Ervaringen

“Ik promoot normaal niet snel een cursus of training, maar filosofische denktraining van OVERDENKWERK heb ik als heel waardevol ervaren. Want zeg nou eerlijk; hoe vaak sta jij als bestuurder echt stil bij thema’s als macht, ethiek en legitimiteit? En heb je ruimte om open en vrij vanuit je eigen casuïstiek hierop te bespiegelen? Als je dit herkent dan is de denktraining een absolute aanrader.”

Jaap Huibers – Directeur Bestuurder Rentree

careyn“De filosofische sessies bieden een echt onderscheidende impuls aan je denken als toezichthouder en bestuurder. Ze hebben mijn kijk en gedachten verrijkt. De verschillende filosofische perspectieven verbreden mijn oriëntatie en uiteindelijke oordeelsvorming. De sessies waren professioneel voorbereid en plezierig gepresenteerd met afwisselende goede interactie met de deelnemers.”

Maudy Hylkema –RvT Kinderopvang Het Steigertje/ Stichting MEE Plus en districtsdirecteur Careyn

“Van alle cursussen die ik als commissaris heb gevolgd vond ik deze het meest bijdragen aan het beter vervullen van de functie. Ik ben tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om zaken van verschillende kanten te bekijken en vragentekens te plaatsen bij gebruikelijke aannames. Hele nuttige oefeningen voor een commissaris.”

Kristien Baartmans – Huurderscommissaris Volkshuisvesting Arnhem 

“Als leidinggevende nam ik door de hoeveelheid dagelijkse werk te weinig tijd voor reflectie. Door de sessies bij Overdenkwerk heb ik meer denkkracht gekregen, waardoor ik bewuster stil sta bij zaken die er toe doen.”

Nancy de Graaff – Directeur-bestuurder De Hoeve

yarden“Hun motto ‘we bieden geen oplossing’ vind ik helemaal geweldig. Waarom ook? Zelf nadenken en meedenken en naar jezelf kijken en over jezelf nadenken. In de loop van de sessie zie je onze manier van nadenken veranderen. De trainers van OVERDENKWERK hebben ieder hun eigen, authentieke inbreng.“

Paula Swinkels – Manager crematorium Yarden

woonstede“De trainers van OVERDENKWERK slagen er uitstekend in om actuele vraagstukken te verbinden met ter zake doende filosofische inzichten. Zij gaan daarover op een stimulerende manier met je in gesprek en dat leert je om vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen werkelijkheid te kijken.”

Wim Sterkenburg – Voormalig Directeur-bestuurder Woonstede

Alliantie“Mooie manier om naar denkrichtingen te kijken en naar twijfel. “

Jan Theunissen – Marketing adviseur de Alliantie

“Het zet daadwerkelijk aan tot overdenken! Goede mix van inleidingen en interactie.”

Peter Boogers –Bestuursadviseur ROC Noorderpoort

woonstad-rotterdam“Af en toe sta je te dicht bij een plaatje om het grotere geheel te zien. Door afstand te nemen ontstaat overzicht. De training is een mooie manier om met een andere bril naar onze dagelijkse werkelijkheid te kijken. Erg nuttig!”

Peter Paul Lippinkhof – Coördinator Wijkbeheer Woonstad Rotterdam

“Leerzaam, spannend en uitnodigend tot reflectie.”

Leo Hendriks – Algemeen directeur WMD Drinkwater BV

maasvallei
“Het aanbod op de markt tegenwoordig veel van hetzelfde. Vragen als de legitimatie van onze branche, hoe we zinvol en effectief communiceren en of we een goed inzicht hebben in het krachten- en machtenveld waarin onze branche opereert, zijn dan eigenlijk niet aan de orde. In de training van OVERDENKWERK werden deze vragen wel gesteld vanuit een filosofische invalshoek. Wat heel krachtig werkte, was dat de leervragen  vanuit de filosofie rechtstreeks werden door vertaald naar de praktijk van onze organisatie. Dit gebeurde in dialoog met elkaar en in kleine discussiegroepen.”

Frans Crijns – Directeur-bestuurder Maasvallei