Ervaringen

“Ik promoot normaal niet snel een cursus of training, maar filosofische denktraining van OVERDENKWERK heb ik als heel waardevol ervaren. Want zeg nou eerlijk; hoe vaak sta jij als bestuurder echt stil bij thema’s als macht, ethiek en legitimiteit? En heb je ruimte om open en vrij vanuit je eigen casuïstiek hierop te bespiegelen? Als je dit herkent dan is de denktraining een absolute aanrader.”

Jaap Huibers – Directeur Bestuurder Rentree

“Heel boeiend gebracht! Ik heb alles opgezogen. Ga er nog lang van nagenieten/herkauwen.
Ik ben zo geïnspireerd geraakt dat ik ook mijn medewerkers laat oefenen met bijvoorbeeld deugden: er aan groeien of constateren dat het in het handelen zichtbaar is.”

Hetty Hospes – van Rijn – Directeur Vrije School de Es

“In 2020 heb ik mezelf de rust en de ruimte gegund om een Filosofische Denktraining te volgen. Nu ik erop terug kijk denk ik ‘dat had ik ook eerder kunnen doen’. Want de combinatie van verschillende filosofische beschouwingen uit het verleden op onze eigen- of eigentijdse vraagstukken vullen in kennis, discussie en overdenken echt iets nieuws toe. Het heeft voor mij persoonlijk bijgedragen aan meer bewustwording op thema’s als macht en legitimiteit, integriteit en rechtvaardigheid, balans tussen verstand en gevoel en het effect van kennis en taal. Ik heb dit als heel waardevol ervaren zowel voor mijn werkzaam leven als ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik zou het een ieder die dit ook aanspreekt aanraden om zichzelf ook de rust en de ruimte te gunnen om hier aan deel te nemen.”

Anneke Nijhoff – Conceptontwikkelaar FAME

De ervaring van Stijn

Video afspelen

De ervaring van Irma

Video afspelen
“De rijkheid aan theorie sprak me erg aan. Ik heb zoveel verschillende perspectieven meegekregen. Het heeft me gebracht dat ik een duidelijke telos heb kunnen
formuleren en dat is ontzettend waardevol!.“

Peter Legters – Programmamanager
JOGG

“Veel geleerd van jullie en van elkaar. Goede afwisseling van theorie, discussie en de inzichten naar de praktijk brengen. Suc6 en veel plezier met jullie waardevolle trainingen!”

Sabine Levenbach-van den Oever – Directeur OBS de Voorsprong

“Terugkijkend op leerzame- en inspirerende bijeenkomsten dit najaar is mijn conclusie dat de “oude westerse” filosofische inzichten nog steeds actuele waarde hebben op de bestuurlijke vraagstukken van vandaag. Ik dank de trainers van OVERDENKWERK voor de waardevolle inzichten.”

Pierre Hobbelen – Directeur bestuurder Thuisvester

“Het waren inspirerende sessies, mede door de inbreng van de andere deelnemers die de inspiraties nog meer kleur en betekenis hebben gegeven door de vele persoonlijke en professionele inkijkjes die we elkaar gegund hebben.”

Reinier de Voogd – Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee

“Het volgen van de filosofische denktraining heb ik ervaren als een cadeautje aan mezelf. Op een mooie locatie met inspirerende trainers krijg je volop de gelegenheid om eens anders te kijken naar en na te denken over wat je dagelijks bezighoudt. 
Aan de hand van thema’s word je meegenomen in de denkbeelden van de belangrijkste filosofen en sta je stil bij de betekenis hiervan voor eigen leven en werk. 
De diversiteit in achtergronden van deelnemers was daarbij heel waardevol. De bijdrage van iedereen in discussies, stimuleerde mij om nog meer met een andere bril naar vraagstukken in mijn persoonlijke leven en werk te kijken. 
Kortom: een training die je scherp houdt!”

Carmen Kortekaas – lid Auditteam verificatieaudits Schoolleidersregister PO en directeur Willibrordus Basisschool

“Ik had eigenlijk niet zoveel met filosofie. Maar dankzij het volgen van deze training realiseer ik me hoeveel filosofische vraagstukken we dagelijks voor onze kiezen krijgen. Ik ben nu filosofie fan en ga veel meer lezen!”

Daan van de Voort – Lid College van Bestuur AURORA onderwijsgroep

“Als leidinggevende nam ik door de hoeveelheid dagelijkse werk te weinig tijd voor reflectie. Door de sessies bij Overdenkwerk heb ik meer denkkracht gekregen, waardoor ik bewuster stil sta bij zaken die er toe doen.”

Nancy de Graaff – Directeur-bestuurder De Hoeve

“De filosofische sessies bieden een echt onderscheidende impuls aan je denken als toezichthouder en bestuurder. Ze hebben mijn kijk en gedachten verrijkt. De verschillende filosofische perspectieven verbreden mijn oriëntatie en uiteindelijke oordeelsvorming. De sessies waren professioneel voorbereid en plezierig gepresenteerd met afwisselende goede interactie met de deelnemers.”

Maudy Hylkema – directeur/bestuurder a.i. Kober kinderopvang

 
“Van alle cursussen die ik als commissaris heb gevolgd vond ik deze het meest bijdragen aan het beter vervullen van de functie. Ik ben tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om zaken van verschillende kanten te bekijken en vragentekens te plaatsen bij gebruikelijke aannames. Hele nuttige oefeningen voor een commissaris.”

Kristien Baartmans – Huurderscommissaris Volkshuisvesting Arnhem