Het Twijfelcollege | Incompany

Het Twijfelcollege | Incompany

De filosofie houdt onze verwondering levend doordat ze op gewone dingen een ongewoon licht werpt

Bertrant Russel (1872-1970)

Op zoek naar een interessante invulling van een personeelsuitje komend jaar? Op een leuke en laagdrempelige wijze kunnen wij uw mensen functioneel laten twijfelen.

Het Twijfelcollege

Een goed functionerende organisatie steunt op mensen met een open en kritische blik naar buiten én naar zichzelf. Eén van de belangrijkste eigenschappen hierbij is het vermogen om te twijfelen. Kijken alsof je iets voor de eerste keer ziet. Kinderlijk, maar functioneel twijfelen.

Gewetensvraag: Is deze eigenschap bij uw mensen nog voldoende aanwezig?

Twijfel wordt tegenwoordig teveel gezien als een negatieve eigenschap. Dat terwijl Socrates 2500 jaar geleden al riep dat twijfelen één van de belangrijkste deugden is van de mens. Twijfel brengt het denken verder.

Op een leuke en laagdrempelige wijze kunnen wij uw mensen weer laten twijfelen.

Het Twijfelcollege is een interactief en inspirerend programma van ongeveer 2 uur geschikt voor een breed en divers gezelschap. Samen gaat u nadenken over een aantal wezenlijke vragen. Het programma helpt u beter buiten bestaande kaders te denken. Het zijn essentiële ingrediënten voor een goed functionerende organisatie. En bovendien is het spannend en leuk!

U kunt kiezen uit diverse thema’s:

_c0ab4043-0665-40d4-9a7c-f60fab5402db
Waarheid - Wat weten we eigenlijk?
Beleidsmakers, managers en bestuurders werken dagelijks met talloze aannames over het leven en de maatschappij. Ze creëren hun eigen waarheid. Bevindt jouw organisatie zich wellicht in de grot van Plato? Zijn jullie bereid om je eigen waarheid ter discussie te stellen?

Menen te weten is het belangrijkste obstakel voor het verwerven van nieuwe kennis”   (Socrates 469 v.Chr. – 399 v.Chr)

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers worden zich bewust van het feit dat ze “niet weten wat ze niet weten”.
Deelnemers zijn in staat te herkennen waarom ze vaak liever vasthouden aan het “menen te weten” en denken na over een strategie om deze valkuilen te omzeilen.
Deelnemers krijgen een ruimere blik op wereld om hen heen.

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Wat weet ik eigenlijk? De legendarische Socrates en de grot van Plato
 • Hoe snel oordelen we? Een oefening in het onderscheiden van feiten en oordelen
 • Begrijpen we elkaar eigenlijk wel? Over de zin en onzin van managementtaal

Niveau: toegankelijk
Duur: 2-3 uur
Kostenindicatie: € 2000/€2500 (vrij van btw)

_8ccc43ee-3a34-4413-9f72-6c0af487ecc7
Rechtvaardigheid - Wat is eerlijk delen?
Maatschappelijke organisaties hebben een bijzondere en verantwoordelijke rol in het verdelen van de publieke zaken. Rechtvaardigheid heeft betrekking op het verdelen van "alles wat er te verdelen valt" onder de leden van een bepaalde gemeenschap. Maar, hoe verdeel je iets eigenlijk eerlijk?

Een rechtvaardige samenleving is een samenleving waarvan, als je alles erover zou weten, je bereid zou zijn om op een willekeurige plaats binnen te treden.”  (John Rawls 1921-2002)

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers hebben inzicht gekregen in de verschillende zienswijzen waarop tegen rechtvaardigheid kan worden aangekeken;
Deelnemers zijn zich bewust geworden van de principes waaruit ze zelf handelen en de mate van consistentie waarin ze handelen;
Deelnemers hebben inzicht gekregen in de onderliggende argumenten waarop hun visie op rechtvaardigheid en die van anderen wordt gefundeerd.

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Wat is eerlijk delen eigenlijk?
 • Op welke manier kunnen we goederen eigenlijk “eerlijk” verdelen? Wat is er allemaal denkbaar?
 • Wat is rechtvaardigheid in onze sector? Wat is de rol van onze organisatie?

Niveau: verdiepend
Duur: 4-5 uur
Kostenindicatie: € 3500/€4000 (vrij van btw)

Logica - Hoe vaak gebruiken we drogredenen?
Gebruik je wel eens een drogreden? Waarschijnlijk vaker dan je denkt. Een drogreden is een redeneerfout, vaak ingezet om een zwak argument sterker te laten lijken. Samen met je collega's zul je ontdekken hoe lastig het is om zuivere logica toe te passen en hoe vaak we drogredenen gebruiken of er zelf intrappen.

Logica is het begin van de wijsheid, niet het einde.” (Benedictus de Spinoza 1632-1677)

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers zullen zich bewust worden van hun neiging tot het gebruik van drogredenen.
Deelnemers zullen in staat zijn om drogredenen te herkennen en zullen nadenken over strategieën om deze te vermijden.
Deelnemers zullen een dieper inzicht krijgen in de impact van drogredenen op hun denken en communicatie.

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Wat zijn drogredenen eigenlijk? Een verkenning van verschillende soorten drogredenen en hun effect op argumentatie.
 • Hoe kunnen we drogredenen identificeren? Praktische tips en oefeningen om drogredenen te herkennen in alledaagse communicatie.
 • Hoe kunnen we onze denkprocessen verbeteren? Strategieën om zuivere logica te bevorderen en drogredenen te vermijden in onze redeneringen.

Niveau: toegankelijk
Duur: 2-3 uur
Kostenindicatie: € 2000/€2500 (vrij van btw)

Business success concept on wooden background high angle view. hands protecting wooden figures of people.
Solidariteit - Waarom zou ik anderen helpen?
Voor succesvolle samenwerkingsverbanden of gemeenschappen is solidariteit nodig. Tegelijkertijd is solidariteit niet op de leggen. Hoe vorm je dan eigenlijk een goede samenwerking? Waar komt verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen vandaan?

“Solidariteit is het cement van samenlevingen. Zonder het zou de samenleving uiteenvallen.(Alexis de Tocqueville 1805-1859)

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers hebben inzicht gekregen in de verschillende zienswijzen waarop tegen solidariteit kan worden aangekeken;

Deelnemers zijn zich bewust geworden van de principes waaruit ze zelf handelen en de mate van consistentie waarin ze handelen;

Deelnemers hebben gereflecteerd op de eigen praktijk en uitdagingen vanuit de verschillende perspectieven op solidariteit.

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Kun je solidariteit opleggen of niet?
 • Moet je solidair zijn met mensen die niet solidair zijn? Moet je iemand leuk vinden om solidair te zijn of is dat juist partijdig?
 • Op welke manier kunnen we solidair met elkaar zijn? Wat is er allemaal denkbaar?

Niveau: verdiepend
Duur: 4-5 uur
Kostenindicatie: € 3500/€4000 (vrij van btw)

Ethiek en integriteit - Zijn we wel zo principieel als we denken?
Dagelijks moeten we beslissingen nemen over morele vraagstukken. Iedereen hanteert bewust of onbewust een soort ‘moreel kompas’. Maar wat is een moreel kompas? Maar welke principes hanteren we dan eigenlijk? En zijn we wel zo principieel als we denken?

“Ethiek is niet de leer van hoe we onszelf gelukkig kunnen maken, maar hoe we onszelf waardig van geluk kunnen maken.” (Immanuel Kant 1724 – 1804)

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers hebben inzicht gekregen in hun eigen morele kompas
Deelnemers hebben inzicht gekregen in het morele kompas van hun collega’s
Deelnemers zijn zich bewust geworden van de principes waaruit ze handelen en de
mate van consistentie waarin ze handelen

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Wat is een moreel kompas? En wat is goed en slecht eigenlijk?
 • Op basis van welke argumenten kun je aantonen wat moreel juist is? Kijken we dan naar de consequenties van de handeling of gaat het om de goede intentie?
 • Welke principes hanteer ik zelf eigenlijk? En hoe consistentie ben ik daarin?

Niveau: toegankelijk
Duur: 3-4 uur
Kostenindicatie: € 2500/€3000 (vrij van btw)

_e18c7e69-6f32-4209-bbd6-2e257476df6a
Macht - Welke rol speelt macht in jouw organisatie?
Macht wordt beschouwd gevaarlijk en bedreigend, maar ook als productief en bevrijdend, afhankelijk van uw mensbeeld. Wat onderscheidt macht van gezag? Om antwoorden op deze vragen te vinden, gaan we in gesprek over de rol van macht in uw organisatie en uw eigen handelen hierin.
“De eerste methode om de intelligentie van een heerser te beoordelen, is door te kijken naar de mensen om hem heen.” (Niccolo Machiavelli 1469-1527)
 

Het programma moet de volgende resultaten gaan opleveren:

Deelnemers worden zich bewust van de rol die macht speelt in hun dagelijkse omgeving

Deelnemers zijn denken na over het verschil tussen macht en gezag en welke rol de moraal hierin speelt

Deelnemers worden geïnspireerd door grote denkers over macht en onderzoeken op welke manier ze macht in kunt zetten om het goede te realiseren

Samen gaan we nadenken over een aantal wezenlijke vragen:

 • Waarom dacht Machiavelli dat het goed was om soms niet goed te zijn?
 • Kan moralisme ook gezien worden als een het streven naar macht?
 • Is er een hoger moreel ideaal waar we als goed mens naar kunnen streven?

Niveau: verdiepend
Duur: 4-5 uur
Kostenindicatie: € 3500/€4000 (vrij van btw)